Μικρός Ντουνιάς

Βιογραφικό – Μικρός Ντουνιάς

Ο Μικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου. Καθημερινά, παιδιά ντόπιων και προσφύγων πρώτης παιδικής ηλικίας παίζουν και μαθαίνουν μαζί στο δασάκι του ανοιχτού χώρου φιλοξενίας προσφύγων Lesvos Solidarity. Γονείς, παιδαγωγοί και παιδιά διαμορφώνουμε τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά και πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης. Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την αυτορρύθμιση. Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στα πλάσματα
και τα στοιχεία της φύσης ενισχύοντας τις σχέσεις με το κάθε τι γύρω μας.


Περιγραφή Ομιλίας – Διαχείριση διακρίσεων στα πλαίσια της κοινότητας: Αναγνωρίζοντας & καταπολεμώντας τον ενηλικισμό

Υπάρχει μια μορφή διάκρισης, ένας -ισμός, που δεν έχει αποτελέσει θέμα κοινωνικού διαλόγου ή διεκδικήσεων. Ο λόγος για τον ενηλικισμό, την πανταχού παρούσα διάκριση εις βάρος των παιδιών.

Στην ουσία του ενηλικισμού βρίσκεται η διαφοροποιημένη μεταχείριση των
ανηλίκων, όπως αυτή προκύπτει από κρίσεις που βασίζονται στην ηλικία τους και όχιστις πραγματικές τους ικανότητες. Από ενηλικισμό διαπνέονται οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, οι θεσμοί (πολιτικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ατομικά, οικονομικά δικαιώματα των ανηλίκων) και φυσικά η εκπαίδευση.

Ποιες είναι κάποιες σοβαρές συνέπειες του ενηλικισμού; Τι μπορούμε να κάνουμε για να εντοπίσουμε και να περιορίσουμε την παρουσία του; Θα χαρούμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας επί του θέματος, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Μικρού Ντουνιά.