Τι δεν εμπεριέχει η EUDEC Greece

Ολες οι δράσεις, οι συνεργασίες, τα εγχειρήματα και τα πιλοτικά προγράμματα της EUDEC Greece τιμούν και ακολουθούν τις βασικές αρχές της δημοκρατικής παιδείας:

 1. the equality, co-responsibility and cooperation of teachers and pupils as to how the school works
 2. the right of students to freely choose the content, the way and the pace of their learning

Αναζητούμε τη βέλτιστη, για τα Ελληνικά δεδομένα, σύμπτυξη διαφόρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων με αρχή μας την συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ ποικιλόμορφων δομών και μεθόδων που βασίζονται στη συμπερίληψη.

Οι ποικιλόμορφες αυτές προσεγγίσεις και οι συνδυασμοί τους απαιτείται να βασίζονται σε:

 • Ισχυρά Θεμέλια σε μια κουλτούρα ισότητας και συνευθύνης. Ο σεβασμός φέρνει σεβασμό. Η εμπιστοσύνη χτίζει εμπιστοσύνη. Η συμπόνια γεννά συμπόνια. Η αποδοχή καλλιεργεί αποδοχή. Όταν ακούμε, μας ακούν.
 • Συλλογική Λήψη Αποφάσεων: Όλα τα μέλη της κοινότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας ή θέσης, έχουν τον ίδιο λόγο σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τους κανόνες λειτουργίας, το πρόγραμμα μαθημάτων, την πρόσληψη δασκάλων και καθηγητών ή ακόμα και την οικονομική διαχείριση των πόρων ενός σχολείου.
 • Αυτοκατευθυνόμενη – Ανακαλυπτική Μάθηση: Οι μαθητές επιλέγουν τι θα μάθουν, πότε, πως και με ποιον. Η μάθηση μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσα ή έξω από την τάξη, μέσω του παιχνιδιού ή της παραδοσιακής μελέτης. Το κλειδί είναι ότι η μάθηση πηγάζει από εγγενή κίνητρα και ακολουθεί τα ενδιαφέροντα του μαθητή.

Απαιτείται να είναι μορφές παιδείας στις οποίες

 • τα παιδιά οργανώνουν ελεύθερα τις καθημερινές τους δραστηριότητες και έχουν ίσα δικαιώματα με τους ενηλίκους μέσω δημοκρατικού τρόπου λήψης αποφάσεων
 • το Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού “Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη” πραγματώνεται στον ύψιστο βαθμό.
 • τιμάται απόλυτα το δικαίωμα για «Ελεύθερη Ανάπτυξη της Προσωπικότητας» (άρθρο 5 του Ελληνικού Συντάγματος)

Συνεπώς λοιπόν στην EUDEC Greece δεν μπορεί να συμπεριληφθεί ή να γίνει ανεκτή:

 • καμία μορφή καταναγκαστικής/αυταρχικής/ενηλικιστικής παιδαγωγικής
 • No form of religious and sociopolitical indoctrination
 • καμία μορφή ομοφοβίας και καταστολής της διαφορετικότητας γενικώς
 • καμία άρνηση ανθρωπίνων δυνατοτήτων και ιδιοτήτων λόγω χρώματος, φυλής, έμφυλης ταυτότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων
 • καμία μορφή εθνικισμού

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
Share on email