Εγγραφή μελών στην EUDEC
Γίνετε μέλος της EUDEC και αυτόματα μπαίνετε σε μια κοινότητα ανθρώπων, σχολείων και οργανισμών, η οποία ασχολείται με τη δημοκρατική παιδεία και αυξάνεται σε μέγεθος καθημερινά. Η συνεισφορά σας θα μας βοηθήσει να εργαστούμε για μια Ευρώπη στην οποία όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου η ατομικότητα τους γίνεται σεβαστή και ακούγονται οι φωνές τους. Μείνετε ενημερωμένοι, επικοινωνείστε με άλλα μέλη στις εκδηλώσεις της EUDEC, συμβάλλετε με τις ιδέες σας, εμπλακείτε ενεργά, συναντηθείτε με μαθητές/μαθήτριες και παιδαγωγούς από άλλα σχολεία και βοηθήστε μας να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο δημοκρατικής παιδείας στην Ευρώπη!

Τα μέλη έχουν ψήφο σε όλα τα θέματα της κοινότητας, δικαιούνται έκπτωση στο κόστος συμμετοχής στο ετήσιο συνέδριο και σε άλλες δράσεις της EUDEC και των παραρτημάτων του, στην Ελλάδα (EUDEC Greece) και στο εξωτερικό, λαβαίνουν ενημερώσεις, έχουν πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα www.eudec.org και μπορούν να λάβουν μέρος στα εγχειρήματα της οργάνωσης.

Τέλη συμμετοχής (ετήσια):
Ατομικά: € 60 (ελάχιστο € 18 για μαθητές/μαθήτριες ή άτομα που έχουν οικονομική δυσχέρεια)
Ομάδες εκκίνησης (start ups): € 60 (τουλάχιστον € 18 για τις ομάδες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια)
Σχολείο: € 4 ανά μαθητή/μαθήτρια (μειωμένο τέλος διατίθεται κατόπιν αιτήματος)
Οργανισμοί: € 500 (μειωμένο τέλος κατόπιν αιτήματος)