Μια έρευνα για την παιδεία στην εποχή μας

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε από την EUDEC Greece και το σωματείο ΣυνΠαιδεία , προκειμένου να επεξεργαστούμε τις απαντήσεις προς τη δημιουργία μιας ενιαίας πρότασης, πολιτικής για την παιδεία στον 21ο αιώνα.
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και την προωθησή του, σε εκπαιδευτικούς και φορείς που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά θέματα.

Με αφορμή την επικείμενη ψήφιση ενός ακόμη νέου πολυνομοσχεδίου για την παιδεία, προβληματιζόμαστε σχετικά με τη γενικότερη πρόθεση και τη στόχευση των νέων διατάξεων, που ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό για τον αποπροσανατολιστικό τους ρόλο.  Αδυνατούμε να διανοηθούμε μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δε λαμβάνει υπόψη της, ποιο είδος παιδείας συζητάμε και με ποια κριτήρια διαμορφώνουμε το πλαίσιο στο οποίο αυτή η παιδεία είναι εφικτή.

Παραβλέπoντας, λοιπόν, τον κυριότερο παράγοντα που είναι η ίδια η εξέλιξη των ανηλίκων σε υπεύθυνους και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες και ο σεβασμός στην αξία της παιδικής ηλικίας στη διαμόρφωση του ανθρώπου, επικεντρωνόμαστε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, στην αμφισβήτηση διατάξεων και στην κριτική του συστήματος με όρους που το ίδιο το σύστημα έχει καθορίσει.

Προσπαθώντας να διερευνήσουμε τη δυνατότητα του ανοίγματος του δημόσιου διαλόγου για την παιδεία με νέους όρους που θα καθορίζονται από τα υποκείμενα, δημιουργήσαμε αυτό το ερωτηματολόγιο που σας καλούμε να συμπληρώσετε και να προωθήσετε σε συναδέλφους σας.