ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018 – 2019 «Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα»

Η Παιδαγωγική Ομάδα ΣΥΜΠΡΑΞΗ, σε συνεργασία με Ελληνικό παράρτημα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη Δημοκρατική Παιδεία – EUDEC Greece, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα υπέβαλε το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα-δράση «Σύμπραξη Σχολείων για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση» προς έγκριση στο ΙΕΠ λαμβάνοντας την έγκριση τόσο του εκπαιδευτικού πρόγραμματος – δράσης και όσο και του υλικού της.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Α και Β όλων των τύπων Λυκείου και υλοποιείται από τους/τις  εκπαιδευτικούς του σχολείου/της τάξης.

Ειδικότερα, έχει ως αντικείμενο τη διάχυση της φιλοσοφίας και των τεχνικών της Δημοκρατικής Παιδείας στα ελληνικά σχολεία, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων, πρακτικών και προβληματισμών ανάμεσα στα Δημοκρατικά Σχολεία της EUDEC και τα Σχολεία που ενδιαφέρονται για τη Δημοκρατία στην Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Κάνοντας κλικ εδώ μπορείτε να δείτε το σχετικό υλικό όπως προτείνεται από το ΙΕΠ για αξιοποίηση του στη ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2018 – 2019 » στον θεματικό άξονα Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα» .

Επιπλέον, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πρόταση και τη μεθοδολογία υλοποίησης της στον υπερσύνδεσμο που ακολουθεί:

Πρόταση ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ