Μικρό Δέντρο

Βιογραφικό

Το «Μικρό Δέντρο που θα γίνει δάσος», είναι ένα αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα που λειτουργεί με τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2014 και το «δάσος» του βρίσκεται στην περιοχή Κρυονερίου της Θεσσαλονίκης.
Οι άνθρωποι που το απαρτίζουν είναι μια ομάδα παιδιών, γονέων και παιδαγωγών. Το αρχικό «σμίξιμο» των γονέων και των παιδαγωγών αυτών προέκυψε από την ανάγκη και την επιθυμία τους για μια αλλιώτικη εκπαίδευση.
Μια εκπαίδευση που σε πρώτο επίπεδο ξεκινάει από το σεβασμό στην ατομικότητα του κάθε παιδιού, στους προσωπικούς του ρυθμούς, στις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Σε δεύτερο επίπεδο συνεχίζεται με το βιώμα της αμεσοδημοκρατικής κοινότητας, με εργαλεία τη συνεκπαίδευση, την αλληλοβοήθεια και τη συμμετοχή στη συλλογική ζωή .Θεωρούμε βασικό να συντροφεύουμε τα παιδιά με ενσυναίσθηση, ειλικρίνεια και αποδοχή στην ανακάλυψη της γνώσης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους.
Την εκπαίδευση αυτή αφ’ ενός παλεύουμε να την πραγματώσουμε στο εδώ και τώρα, μέσω της λειτουργίας του Μικρού Δέντρου. Αφ’ ετέρου είναι για μας εξίσου σημαντικό να αγωνιστούμε ώστε να ανοίξει δημόσια το θέμα της ελευθεριακής εκπαίδευσης.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ


Περιγραφή Ομιλίας – Διαχείριση διακρίσεων στα πλαίσια της κοινότητας: Φύλο,σώμα,σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία

Ξεκινήσαμε τη μελέτη για το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα στην παιδική ηλικία, αναγνωρίζοντας πως δεν ζούμε σε μια κοινωνικά και πολιτικά κενή συνθήκη αλλά σε μια πατριαρχική και καπιταλιστική δόμηση των δυτικών κοινωνιών, μέσα στις οποίες το φύλο, το σώμα και η σεξουαλικότητα αποτελούν μηχανισμούς εξουσίας και επιβολής του κυρίαρχου συστήματος, όμως και πεδία μάχης και αντιστάσεων. Έτσι, είμαστε ενάντια στην εξήγηση των διακρίσεων, σε σχέση με το φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, ως φυσικά βιολογικά δεδομένα, διότι με αυτόν τον τρόπο φυσικοποιούνται και νομιμοποιούνται οι κοινωνικές ανισότητες και οι σχέσεις εξουσίας που προκύπτουν.
Η στάση της κοινότητάς μας σε σχέση με τη διαδικασία εκμάθησης του φύλου, τις ενήλικες προσδοκίες και τις έμφυλες διακρίσεις αποτυπώνεται στην όλη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος, της ενήλικης συμπεριφοράς, των σχέσεών και των πολιτικών διαδικασιών μας. Προσεγγίζουμε με ενδιαφέρον τις έννοιες του αυτοπροσδιορισμού και της ισοδυναμίας.
Αντιμετωπίζουμε το σώμα ως κύριο μέσο γνωριμίας, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τον εαυτό και τους άλλους. Δίνουμε έμφαση στο δικαίωμα για την αυτοδιάθεση του σώματος και στη διαμόρφωση, από ενήλικες και παιδιά, μιας κουλτούρας συναίνεσης ως προς αυτό.
Βλέπουμε τη θεωρία της παιδικής αθωότητας και την κυρίαρχη άποψη πως η σεξουαλικότητα αποτελεί άκρως ιδιωτικό ή ενήλικο ζήτημα, ως θέσεις που καταστέλλουν την παιδική αυτονομία.